Sätt upp regler för hygienen

När man driver en restaurang måste man ha regler för hur allt ska ske rent hygienmässigt. Alla ska veta vad basala hygienrutiner är och de ska tillämpas. På samma sätt som man inom vård och omsorg har rutiner för tvätt av händer föreskrivna av socialstyrelsen ska det också finnas när man hanterar livsmedel. Här tar vi upp några regler som är nödvändiga att ha i åtanke.

Handtvätt

Det kanske mest självklara är att tvätta händerna. Det ska ske både innan och efter att man har hanterat livsmedel. Om man har tagit i rå kyckling tar man inte i tomater utan att ha tvättat sig först.

Endast kökskläder

I köket ska endast kökskläder bäras. Man lämnar inte köket och går ut och röker i de kläder man sedan lagar mat i. Det kan både orsaka sjukdomar och så är det inte speciellt trevligt. Man får också ha i åtanke att vissa människor är allergiker och kan reagera starkt på tobaksrök.

Inga utomstående

I de flesta kök vill man inte ha in utomstående och det är en bra regel. I köket lagas maten och dit äger inte obehöriga tillträde. Det är både av hygienskäl och säkerhetsskäl.